Advokácia

Advokátska kancelária pôsobí na trhu právnych služieb od roku 1996. Zakladateľkou kancelárie je JUDr. Zuzana Kozáková, advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Kancelária poskytuje právne služby pre fyzické a právnické osoby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v znení neskorších predpisov, s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností, občianskeho a rodinného práva, obchodného a správneho práva.

Právne služby poskytujeme formou právneho poradenstva, vyhotovovania rôznych právnych listín, analýzy a posudzovania právnych dokumentov a zastupovania pred orgánmi verejnej správy, súdmi a zmluvnými partnermi. Odbremeníme Vás od zdĺhavých vybavovaní - predložíte nám potrebné doklady, alebo ak chcete môžeme si prísť po ne priamo za Vami a na základe splnomocnenia za Vás vybavíme všetky požadované záležitosti pred potrebnými orgánmi.

Pri styku s kanceláriou môžete z pohodlia domova taktiež využiť rýchle online poradenstvo - právne služby cez internet.

Pri poskytovaní služieb v prípade potreby úzko spolupracujeme s daňovými poradcami, notárskymi a exekučnými úradmi, znalcami a geodetmi.

Klientelu kancelárie tvoria fyzické osoby, ale aj podnikatelia a obchodné spoločnosti.